• Παραγωγοί
  • Ομάδες παραγωγών
  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί
  • Έμποροι
  • Εισαγωγείς/Εξαγωγείς
  • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • Βιομηχανία

Η πλατφόρμα μας είναι σχεδιασμένη ώστε όλοι οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να είναι πωλητές, αγοραστές ή και τα δύο. Μόνο πιστοποιημένοι χρήστες χρησιμοποιούν τη πλατφόρμα!