Δήλωση απορρήτου

 

Η “CERELCO AGROTRADE ΙΚE” (στο εξής “CERELCO AGROTRADE” ή “εμείς”) είναι αφοσιωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και τη συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ειδικότερα, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όπως προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον ισχύοντα νόμο 4624/2019 (συλλογικά ο «Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων»), η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (στο εξής η «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων») και τυχόν άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθορίζουν τη βάση, βάσει της οποίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, καθώς και τα δικαιώματά σας για την προστασία τους, ως υποκείμενο των δεδομένων.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων, η CERELCO AGROTRADE ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Παρακαλώ δείτε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος. Τις περισσότερες φορές, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή εκείνα ενός τρίτου μέρους) και τα συμφέροντα και εφόσον τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση.

Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων ή θα απαιτούμε από τους συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της πλατφόρμας CERELCO AGROTRADE, της διαδικτυακής πλατφόρμας για την αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων, καθώς και υπηρεσιών μεταφοράς αγροτικών προϊόντων συλλέγουμε, με τη συγκατάθεσή σας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη:

 • Το όνομα του χρήστη (νομική οντότητα ή γεωργικός συνεταιρισμός ή ιδιώτης).
 • Στην περίπτωση γεωργικού συνεταιρισμού ή νομικής οντότητας, το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
 • Διεύθυνση αποστολής.
 • Διεύθυνση χρέωσης.
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 • Σταθερό τηλέφωνο (προαιρετικά).

Άλλες πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ( IP address).
 • Τύπος του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και το λειτουργικό του σύστημα.
 • Γλώσσα περιήγησης.
 • Λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα
 • Τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ισότοπο.
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.
 • Ενιαίος εντοπιστής πόρων αναφοράς (URL).
 • Σελίδες που επισκέφθηκαν στην πλατφόρμα της CERELCO AGROTRADE.
 • Πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση της πλατφόρμας.
 • Δεδομένα συναλλαγών.
 • Στατιστικά δεδομένα.
 • Δημογραφικά στοιχεία.
 • Cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησης ή το Λογαριασμό σας.
 • Αγορές.
 • Απαντήσεις σε έρευνες.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την πλατφόρμα CERELCO AGROTRADE χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες μεταφοράς αγροτικών προϊόντων.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία από τις νομικές βάσεις επεξεργασίας που προβλέπονται από το νόμο.

Παρακάτω παρουσιάζουμε μια περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιες από τις νομικές βάσεις στηριζόμαστε για να το πράξουμε. Έχουμε επίσης προσδιορίσει ποια είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπου ενδείκνυται.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερους από έναν νόμιμους λόγους, ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα, ενημερώνοντάς σας για μελλοντικές αλλαγές ή βελτιώσεις.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας για να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και να διασφαλίσουμε την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών.
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα δεδομένα για την παρακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

FAST.SAFE.EASY

cerelco.com